Podaljšan je rok za oddajo bilanc do 30. aprila 2021

Podaljšan je rok za oddajo bilanc do 30. aprila 2021

Državni zbor RS je 26. marca 2021 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122-A), ki v 6. členu določa predložitev letnih poročil najpozneje do 30. aprila 2021.  Za več informacij...

Šesti protikoronski zakon

Šesti protikoronski zakon

Vlada je sinoči sprejela predlog šestega protikoronskega zakona, s katerim rešuje težave panog, ki jih je drugi val epidemije najbolj prizadel. Med novimi in težko pričakovanimi ukrepi je tudi povračilo fiksnih stroškov. V šestem protikoronskem zakonu tudi ukrep...